REIPASTA KASVUA

Hoivayrityksen liiketoiminnan nopea loikka uudelle tasolle digitalisaatiota hyödyntäen

DigiExpress – on kasvuympäristö, jossa tunnistetaan ja toteutetaan Hoivayrityksen liiketoimintauudistukset nopeilla kehityskierroksilla yhdessä yrityksen johdon ja henkilökunnan kanssa

DigiExpress – kiihdyttää hoivayrityksen liiketoimintaa vaikuttamalla sen keskeisiin osa-alueisiin

  • Johtaminen ja organisaatio
  • Palvelutuotanto
  • Myynti ja markkinointi
  • Palvelutarjooma
  • ICT arkkitehtuuri

DigiExpress – tuo digitalisaation kautta johtamiseen ja toimintaan apuvälineitä ja johdattaa yrityksen jatkuvan kehittämisen kulttuuriin

JOHTAMINEN
ORGANISAATIO

PALVELUTUOTANTO

MYYNTI
MARKKINOINTI

PALVELUTARJOOMA

ICT-ARKKITEHTUURI